درباره آذر مهر

اطلاعاتی برای آشنایی بیشتر با ما

مرکز تصویربرداری آذرمهر با خدمات Radiology ( رادیولوژی )، sonographie ( سونوگرافی )، CT Scan ( سی تی اسکن )، Densitometrya ( دانسیتومتری )، Mammography ( ماموگرافی)، MRI ( ام آر آی ) و OPG آماده ارائه خدمات به بیماران می باشد.