رادیولوژی

بخش رادیولوژی مركز تصویر برداری آذر مهر مجهز به دستگاه رادیولوژی واریان ساخت كشور امریكا قابل اكسپوژر تا 051 كیلووات و دارای سیستم DDR می باشد، امكان تصویربرداری به روش hi-kv را مقدور می سازد.
در تصویربرداری به روش hi-ku به دلیل استفاده از كیلووات بالا و میلی آمپر و زمان پائین، دوز جذبی بیمار 0 نسبت به سیستمهای / تا 01 CR و انالوگ كاهش می یابد و در نتیجه عوارض ناشی از تشعشع برای بیمار به شدت كاسته می شود. و از جمله مزیتهای ارزشمند این دستگاه محسوب میشود.
نرم افزار پیشرفته DRCS Feel قادر است علاوه بر تنظیمات بهبود بخش تصاویر و چاپ مناسب برای هر اندام ، مجهز به برنامه stitching تصاویر می باشد كه بعد از انجام stitching امكان انجام انواع alignment view از اندام های تحتانی و ستون فقرات را مقدور می سازد.
تعین انواع درجات مربوط به فیلد ارتوپدی مانند genu varum ، LDFA ، MPTA ، LDTA ، MDTA و . .. با این دستگاه امكان پذیر می باشد.
همچنین تعیین درجه انحراف ستون فقرات cobb’s angle و غیره با نرم افزار مجهز این دستگاه انجام می گیرد.
در بخش رادیولوژی این مركز كلیه گرافی های تخصصی با ماده حاجب مربوط به فیلد دستگاه گوارش-ارولوژی و زنان با بهترین كیفیت انجام می پذیرد.