سفالومتری

در روش رادیوگرافی سفالومتری که ارتباط بین استخوان ها و نسج نرم مشخص میشود برای پیشرفت در اختلالات رشد قبل و حین درمان مورد استفاده قرار میگیرد. در روش رادیوگرافی سفالومتری عکسبرداری به دو صورت تمام و نیم رخ انجام میشود که البته روش نیم رخ آن کاربرد بیشتری دارد. تصاویر رادیوگرافی سفالومتری با اشعه ایکس ممکن است در طول درمان ارتودنسی گرفته شوند، گرچه اکثر ارتودنتیست ها فقط یک تصویر سفالومتریک اولیه و سپس یک تصویر سفالومتریک نهایی پس از تکمیل درمان می گیرند. گاهی اوقات، برای نظارت بر پیشرفت درمان تصمیم خواهند گرفت که در اواسط درمان ارتودنسی از یک تصویر سفالومتریک دیگر استفاده کنند.

کاربردهای رادیوگرافی سفالومتری

  • رادیوگرافی سفالومتری اشعه X خارج دهانی انجام می شود، به این معنی که هیچ صفحه یا فیلمی در داخل دهان قرار داده نمی شود.
  • رادیوگرافی سفالومتری، راه های بینی و سینوس ها را نشان می دهد که در رادیوگرافی اشعه X داخل دهانی قابل مشاهده نیستند.
  • می توان از طریق آن اطلاعاتی درباره ی مشکلات بایت یا مال اکلوژن (جفت شدن غیرطبیعی دندان ها روی هم) به دست آورد.
  • می توان دندان ها را اندازه گیری کرد.
  • شکستگی ها و سایر آسیب های دندان و فک مشاهده می شود.
  • می توان از آن در برنامه ریزی برای درمان ارتودنسی استفاده کرد.