مراحل پذیرش بیمار

در هر دو کادر سرمه ای رنگ منظور username و password شماره ملی خودتان را وارد نمائید.
دکمه سبز روشن را که در روی ان log in نوشته شده است را کلیک فرمائید تا صفحه اصلی تصاویر شما باز شود.
روی تصاویر اسکنوگرام کلیک نمائید و بعد از رویت انها روی آیکون 3 خط منو که در سمت راست و بالای صفحه واقع است کلیک نمائید تا تمامی سری عکس های شما را نشان دهد.
در این مرحله روی هر سری دابل کلیک بفرمائید همان سری را مشاهده خواهید کرد.
برای انتخاب بقیه سریی ها مجددا روی ایکون منو در سمت راست و بالای صفحه کلیک بفرمائید.
برای اندازه گیری و یا تقسیم صفحه به دو یا چهار تصویر و همینطور برای دست یابی به بقیه ابزارها در صورت نیاز روی آیکون منو در سمت چپ و بالای صفحه کلیک نمائید.