رزرو خدمات دانسیتومتری

رزرو خدمات دانسیتومتری

روزهای فعالیت : شنبه تا پنجشنبه 9:30 تا 21 ( به غیر از تعطیلات رسمی )

تومان200,000