رزرو خدمات ماموگرافی

رزرو خدمات ماموگرافی

روزهای فعالیت : شنبه تا چهارشنبه 9:30 تا 21 و پنجشنبه 9:30 تا 14 ( به غیر از تعطیلات رسمی )

تومان100,000